"Да възлюбиш Господа,
твоя Бог, от цялото си сърце,
от цялата си душа и
с целия си ум"
.

Това е голямата и първа заповед.
А втора, подобна на нея, е тази:

"Да възлюбиш ближния си
като себе си"
.
/Евангелие от Матей 22:37-39/

Ние християните от Българска Божия църква "Възкресение Христово", вярваме в Бога и сме последователи и ученици на живия, и единствен Господ и Спасител Исус Христос. Ние сме приятели и духовни братя и сестри, свързани чрез връзките на Божията любов, независимо от пол, възраст, социално положение или етническа принадлежност. Животът на Исус Христос се изявява по много начини в живота на църквата чрез вярващите.

Христовият живот и дело са за нас най-добрият пример за подражание. Нашата изповед е казана в Символа на вярата. Нашата молитва е за духовното благословение и за спасението на хората от Родопите и България. Стараем се да покажем на хората, че Исус Христос е техен приятел и че на кръста на Голгота понесе греховете им, за да ги спаси и да им дари вечен живот.

Нашето мото е: "Да обичаме Бога и да обичаме ближния".

Символът на вярата

1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове; Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда и бе погребан.
5. И възкръсна в третия ден, според писанията.
6. И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца.
7. И пак ще дойде в слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.
8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
9. В една света, вселенска, апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощение на греховете.
11. Чакам възкресението на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век. Амин!